Wspólnoty parafialne

Jesionowo Parafia rzymskokatolicka p.w. Chrystusa Króla

Parafia rzymskokatolicka p.w.

Chrystusa Króla

Jesionowo

ul. Jesionowo 58
74-210 PRZELEWICE

tel. 91/564-33-28
Gmina: Przelewice
Powiat: Pyrzycki

email. par-jesion@wp.pl
www.parafiajesionowo.com
Księgi od: 1946
Data powstania: 30.10.32
Dekanat: Barlinek
Odpust: Chrystusa Króla

Kapłanii w parafii:

Kościoły i kaplice na terenie parafii

 • Kościół parafialny pw Chrystusa Króla
  Jesionowo Kościół parafialny pw Chrystusa Króla »
 • Kościół filialny
  Jesionowo Kościół filialny »
 • Kościół filialny
  Dziedzice Kościół filialny »
 • Kościół filialny
  Lucin Kościół filialny »
 • Kościół filialny
  Topolinek Kościół filialny »
 • Historia parafii w Jesionowie

  Parafia Jesionowo ma tradycje sięgające XIII w. We wsi istniał kościół z XIII w. (od XVI w. Ewangelicki). W okresie międzywojennym powstała także parafia katolicka. W 1929 r.przybyli tu osadnicy z zachodniej Fryzji nad rzeką Ems, którzy byli żarliwymi katolikami. Z okazji osiedlenia się na Pomorzu skwapliwie skorzystali, postawili jednak dwa warunki: będzie katolicki kościół i szkoła. Obydwa życzenia zostały spełnione, ale wrzawę podnieśli konserwatyści pomorscy (zwłaszcza pyrzyccy), zaniepokojeni widmem kontrreformacji. W tej atmosferze koloniści uważający się za Holendrów, pielęgnujący swe obyczaje, gwarę rozpoczęli nowe życie. Siła tkwiąca w religii i obyczajach była tak wielka, że z czasem ludność okoliczna przejmowała ich zwyczaje, kuchnię, sposób bycia. Solidarność wspólnoty manifestowała się w pracy, zabawie i modlitwie. Do kościoła uczęszczali nawet trzy razy dziennie. Na chrzciny, I Komunię św., wesela i pogrzeby zapraszali sąsiadów i obdarowywali ich hojnie.
  Należeli do parafii katolickiej w Pyrzycach. Z równie wielką determinacją osadnicy przystąpili do emancypacji pod względem kościelnym. Pierwsze nabożeństwo odbyło się 27 X 1929 r., w Święto Chrystusa Króla, które odtąd (połączone z odpustem) będzie szczególnie uroczyście obchodzone. Co sobotę przyjeżdżali tu z parafii pyrzyckiej: ks. Waliczek (od 1930 r.) i ks. Majewski. Katechizowali dzieci, rano w niedzielę o godz. 8.00 odprawiali nabożeństwo i natychmiast wracali do Pyrzyc. Z okazji ważniejszych świąt przybywali też w tygodniu.
  W 1931 r. Pyrzycka rada parafialna złożyła do władz wniosek w sprawie budowy kościoła. Wydatnej pomocy udzielili parafianie. W Pyrzycach zarządzono specjalne zbiórki pieniężne. Już 15 V 1932 r. Biskup berliński Chrystian Schreiber dokonał konsekracji miejsca pod budowę. Położenie kamienia węgielnego (z udziałem szczecińskiego archiprezbitera ks. dr. Józefa Juzka) nastąpiło 24 lipca. Budowa postępowała szybko. Pomagali parafianie, dojeżdżający autobusami. Uroczystość poświęcenia kościoła pw. Chrystusa Króla odbyła się30 X 1932 r. Przybyło wielu gości oraz ewangelicka ludność autochtoniczna. Kościół, prostej, skromnej budowy, z cegły holenderskiej, w stylu domów kolonistów, stanął na końcu parku dworskiego. Katolicy z Jesionowa zdominowali parafię pyrzycką.
  Od 21 I 1934 r. Jesionowo miało swego kapłana, kuratusa ks.Pabela, któremu przygotowano piętrową plebanię i do parafialny z 16 pokojami.

  Za pierwszego proboszcza parafii Chrystusa Króla uchodzi jednak ks.Paweł Zawadzki (pisał się: Sawatzke), ur. 1903 r., wyświęcony w 1927 r., wpierw wikary w polskiej parafii św. Piusa w Berlinie. Nominację na kurację w Jesionowie otrzymał 6 III 1935., a 28 marca wprowadził go uroczyście ks. Majewski. Granice nowej parafii określił 10 I 1936 r. Biskup berliński. Kanonicznie parafia została erygowana dekretem z 1 II 1936 r., a 18 grudnia tego roku ks. Zawadzki otrzymał tytuł proboszcza.

  Koloniści z Jesionowa odrzucali narodowy socjalizm. Ich dzieci uchylały się od przynależności do organizacji "Hitlerjugend”, przez co pogłębiła się ich izolacja i wzrastała wrogość ewangelickiego otoczenia. Ksiądz Zawadzki, rodem podobno z Poznańskiego, znający język polski dobrze się czuł wśród swych holendrów, brał nawet udział w ich zabawach i tańcach. W 1939 r. Parafia liczyła 450 dusz (w Jesionowie mieszkało 863 osób). Ksiądz Zawadzki świadczył posługi dla licznych Polaków osiadłych wbrew swej woli w latach wojny w okolicy (za co zapłacił trzy miesięcznym więzieniem). Odprawiał dla nich nabożeństwa raz w miesiącu. Czytał Ewangelię w języku polskim, uczył się polskich pieśni religijnych. Na pozdrowienia Polaków odpowiadał zawsze: „Pochwalony”.
  Ksiądz Proboszcz Zawadzki zginął tragicznie wiosną 1945 r., wkrótce po zajęciu wsi przez wojska radzieckie. Żołnierze ze stacjonującej jednostki napastowali kobiety i dziewczęta, które chroniły się na plebani. Któregoś dnia wzburzony proboszcz udał się ze skargą do komendanta. Na miejsce przeznaczenia nie doszedł. Został zastrzelony w ogrodzie przy ul. Deckiej, prowadzącej do Dziedzic (niem. Deetz). Parafianie usypali tam symboliczny grób, jednak ciało ukryli i pogrzebali. W 1966 r. Podczas kopania kolejnego grobu na cmentarzu natrafiono na tajemnicze zwłoki. Towarzyszyły im przedmioty liturgiczne. Nie było wątpliwości, że to ciało proboszcza-męczennika. Zgromadzono środki finansowe i w miejscu wiecznego spoczynku księdza sporządzono nagrobek z napisem: „Ks. Stanisław Zawadzki pierwszy proboszcz parafii Jesionowo zginął śmiercią męczeńską w 1945 r.”. zadbali o to oczywiście współcześni, polscy mieszkańcy wsi. Trudno dociec dlaczego błędnie utrzymywali, że proboszcz miał imię Stanisław.

  Po śmierci Księdza Sawatzke, przez szereg miesięcy parafia pozostawała bez opieki duszpasterskiej. Z braku kapłanów z posługą duszpasterską przybywali tu kapłani z Barlinka i Pyrzyc. Od grudnia 1945 r. parafią opiekował się ks. Antoni Purol, pallotyn, a po Jego przeniesieniu do Trzcinnej z posługą duszpasterską przybywał do Jesionowa Ks. Józef Czapran.

  Mieszkańcy Jesionowa nieustannie czynili starania w Gorzowie o kapłana, który mógłby na stałe zamieszkiwać w Jesionowie. Będąc 8 maja 1946 r. w Gorzowie, przywożą ze sobą na furmance Ks.Ruprechta Dausmanna, pallotyna, doktora teologii, Niemca z bardzo słabą znajomością języka polskiego, z tymczasową nominacją proboszczowską, potwierdzona pisemnie 17 czerwca.

  Ks. Dausmann zamieszkał w Domu Parafialnym. Od początku swojej obecności w parafii Jesionowo starał się dotrzeć z posługą duszpasterską do każdej wsi, gdzie mieszkali katolicy. To dzięki Jego staraniom poświęcono kościoły w Przelewicach, Kłodzinie, Rosinach, Laskowie oraz kościół po ewangelicki w Jesionowie pw. Macierzyństwa NMP. Ks. Dausmann na prośbę swojego przełożonego – prowincjała pallotynów z Limburga opuszcza Jesionowo dnia 14 października 1946 r. Osiedla się we Frankfurcie na Odrą i tam umiera. Zostaje pochowany na miejscowym cmentarzu.

  Po wyjeździe Ks. Dausmanna parafią opiekowali się kapłani pracujący w Barlinku i Pyrzycach. Stan taki trwał do 10.04.1948 r. kiedy to za rada Administratora Apostolskiego w Gorzowie, przedstawiciele Rady Parafialnej poprosili aby opiekę duszpasterską w parafii objął urodzony w Królewcu i mówiący słabo po Polsku Ks. Franciszek Gerszberg.Specjalnie w tym Celu udali się do Słupska, gdzie ks.Franciszek Gerszberg tymczasowo przebywał. Od momentu przybycia do Jesionowa Ks. Franciszka Gerszberga, w Jesionowie na stałe zamieszkał już kapłan.
  Ks. Gerszberg duszpasterzował w Jesionowie do roku 1962. Po nim przez rok proboszczem był Ks. Andrzej Ziółek, ale nie zatwierdzony przez władze opuszcza Jesionowo.
  W Jego miejsce przybywa Ks. Michał Suliga i jest proboszczem do roku 1978. Po opuszczeniu parafii zamieszkuje w Zielonej Górze, gdzie 21 03 1984 roku umiera i spoczywa na miejscowym cmentarzu. Nowym proboszczem zostaje mianowany Ks. Aleksander Słodkowski i pracuje w parafii do roku 1986.

  Od roku 1986 posługę duszpasterską sprawuje Ks. Waldemar Szczurowski.
  W chwili przybycia do parafii, praca duszpasterska jest sprawowana w dwóch kościołach; Chrystusa Króla w Jesionowie-kościół parafialny i Matki Boskiej Częstochowskiej w Dziedzicach.
  W roku 1988 zbudowano kaplicę w Topolinku. Kaplica została zbudowana bez zgody ówczesnych władz komunistycznych. W drugi dzień Wielkanocy Ks. Biskup Jan Gałecki poświęcił kaplicę.
  Mieszkańcy Lucina od 1995 roku uczestniczą w niedzielnej Eucharystii w wiejskiej sali. Następnie po uzyskaniu budynku po byłej szkole, rozpoczynają adaptację budynku do potrzeb sakralnych. Dnia 24 09 1997 roku Ksiądz Biskup Jan Gałecki poświęcił kaplicę w Lucinie.
  W roku 2003 ksiądz biskup Jan Gałecki poświęcił kościół pomocniczy św. Floriana w Jesionowie.Kościół powstał w końcu XIII wieku, przebudowany 1872 roku poprzez wzniesienie wieży z ciosów granitowych i z cegły. Po wojnie krótko czynny lecz później zamknięty. Z kościoła zniknęło całe wyposażenie.
  Po renowacji i wyposażeniu,kościół został poświęcony.
  Jesionowo jest jedyną wiejską parafią w naszej Archidiecezji w której w malutkiej wsi czynne są dwa kościoły

  Aktualnie parafia liczy 1250 mieszkańców.
  Z posługą duszpasterską kapłan dociera do trzech kościołów
  filialnych: Dziedzice, Lucin i Topolinek.
  W parafii jest na dzisiejszy stan pięć kościołów i jedna kaplica cmentarna.  Brak uprawnień do edycji. Uprawnienia posiadają kapłani pracujący w parafii

  Jeśli zauważyłeś błąd lub masz pytania, napisz do administratora: webmaster@kuria.pl

  Polecane:

  Poświęcenie figury wotywnej Matki Bożej Fatimskiej

  W tym roku przypadała setna rocznica objawień Matki Bożej w Fatimie. Z tej okazji jako wotum dziękczynne wiernych naszej Archidiecezji została ufundowana figura Matki Bożej, która usytuowana jest obok budynku Kurii Metropolitalnej. Uroczystości związane z poświęceniem tego wotum odbyły się 18 października 2017 roku. Rozpoczęły się uroczystą Eucharystią w kościele seminaryjnym pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa Metropolity Andrzeja Dzięgi, podczas której homilię wygłosił ks. dr hab. Grzegorz Wejman prof. US. Po Mszy świętej wszyscy zebrani udali się w procesji pod figurę gdzie odbyło się uroczyste poświęcenie.
   
  Fot.: ks. inf. E. Cybulski, al. P. Górzyński, al. P. Łosiewski, al. M. Kuligowski
  »

  Kościół Katolicki na Pomorzu Zachodnim w latach 1972–1978 (czasy biskupa Jerzego Stroby)

  W dniach 17-18 października 2017 r., na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego, odbędzie się konferencja naukowa "Kościół Katolicki na Pomorzu Zachodnim w latach 1972–1978". Okres ten był czasem pasterzowania biskupa Jerzego Stroby, pierwszego po powstaniu diecezji biskupa szczecińsko-kamieńskiego, który tworzył od podstaw strukturę i instytucje nowej samodzielnej diecezji, nawiązującej swoimi korzeniami historycznymi do dawnej diecezji kamieńskiej. Konferencja zorganizowano przy współracy z IPN.

  »

  Inauguracja Roku Akademickiego 2017/18 w Szczecińskim Seminarium Duchownym

  W poniedziałek, 9 października 2017 r., w gmachu Arcybiskupiego Wyższego Seminarium Duchownego w Szczecinie odbyła się Inauguracja kolejnego roku formacyjnego. Rozpoczęło się uroczystą Eucharystią pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa Andrzeja Dzięgi, Metropolity Szczecińsko-k\Kamieńskiego. Po Mszy św. rozpoczęła się druga część spotkania w Kościele Seminaryjnym. Przemówienie wygłosił rektor, ks. dr Krzysztof Łuszczek. Następnie Ksiądz Arcybiskup pobłogosławił sześciu alumnów roku I. Został odczytany dekret ustanawiający Radę Naukową Arcybiskupiego Wyższego Seminarium Duchownego w Szczecinie po czym Ksiądz Arcybiskup wręczył nominacje jej członkom, a także wykladowcom seminaryjnym. Wykład inauguracyjny pt. Znaczenie odkryć z Nag Hammadi dla badań biblijnych wygłosił ks. dr hab. prof. US Cezary Korzec. Alokucja Księdza Arcybiskupa Metropolity i błogosławieństwo udzielone wspólnie z bpem Henrykiem Wejmanem i bpem seniorem Marianem Błażejem Kruszyłowiczem zakończyło uroczystości. 
   
  Fot. al. M.Kuligowski
  »

  Msze św., kościoły

  Społeczność

  projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

  Kuria Metropolitalna Szczecińsko-Kamieńska

  ul. Papieża Pawła VI nr 4 71-459 Szczecin, tel. +48/91-45-42-292, fax +48/91-45-36-908 2017 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone